העברת חשבונות במעבר דירה

העברת חשבונות מדירה אחת על שימכם לדירה חדשה

חברת החשמל יש להתקשר ולתת ולשלם את הכתובת הישנה ניתן לעשות זאת גם בשניה האחרונה לפי שאתם עוזבים

את הדירה הישנה וכך בעצם סוגרים חשבון ומתחילים חדש בדירה החדשה לפתוח לפי קריאת מונה .

העברת ארנונה ומים על שמכם בעייריה וכך בעצם אתם משלמים רק על התקופה שלכם והכל על שמכם

כך אתם חוסכים כאבי ראש לבעל הדירה ולכם סדר מיום ועד יום .

העברת חשבון גז על שמכם בררו לאיזה חברת גז הדירה שייכת וכך בעצם תוכלו לשלם לפי קריאת מונה

כמו בחשבון חברת החשמל .

כבלים פנו לספק שלכם להתקשרות מחודש החל מיום ההתקשרות שלכם .

העברת חשבון אינטרנט הזמנו טכנאי כדאי שאינטרנט בבית שלכם יעבוד ביום ההובלה שלכם .

דואר ישראל יש למלא את טופס עקוב אחרי לפחות כשבועיים לפני המעבר לכתובת החדשה .